รายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2555 - 2556

Thai English

ลงชื่อเข้าใช้

รหัสนักศึกษา


เลขประจำตัวประชาชน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน.....กำหนดวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 48 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดเอกสาร
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 48

เลือกคณะ หรือ รหัสนักศึกษา, ชื่อ, นามสกุล


สำหรับบัณฑิตที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 48

  • หากต้องการรับปริญญาบัตรด้วยตนเอง ให้มาติดต่อขอรับหลังเสร็จสิ้นงานพระราชทานปริญญาบัตร (วันที่ 24 มกราคม 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2557) ที่ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล
  • กรณีขอรับแทน ให้นำสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของปริญญาบัตร ที่เซ็นรับรองสำเนา และมอบฉันทะ นำมายื่นขอรับปริญญาบัตรแทน
  • หากต้องการให้สำนักทะเบียนฯ จัดส่งปริญญาบัตร ให้ดำเนินการดังนี้
    • กรอกที่อยู่สำหรับจัดส่ง
    • พิมพ์เอกสารการชำระเงิน นำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ
      (ค่าจัดส่งปริญญาบัตร 100 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนธรรมดา)

ขึ้นด้านบน