ระบบการจัดทำตารางสอน สำหรับภาควิชา

สำหรับภาคการศึกษา 1/2560 และ 2/2560
คณะ/ภาควิชา สามารถเข้ามาจัดการฐานข้อมูล CMR30 ได้
ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2560 เวลา 24.00 น. เท่านั้น


ภาคการศึกษา
รหัสภาควิชา
CMU IT Account
@cmu.ac.th
รหัสผ่าน CMU IT Account
ตัวเลขสุ่ม Identity Code
ป้อนตัวเลขสุ่ม
 

 

มีปัญหาการใช้งานโปรแกรม ติดต่อ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา
โทร. 053-948939 (คุณสังเวียน) หรือ 48937 (คุณณรงค์เดช) หรือ support@reg.cmu.ac.th
Registration Office Chiang Mai University, Chiang Mai
239 Huay Kaew Road, Suthep, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand, Tel. 66-5394-8901, Fax. 66-5389-2212