รายชื่อโครงการทั้งหมด

ค้นหาโครงการจากจังหวัด
รหัส ชื่อโครงการ จังหวัด
0572 งานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ (27 คลอง) ฉะเชิงเทรา
0573 ปรับปรุงท้องคลองใต้สะพาน ฉะเชิงเทรา
0574 ก่อสร้างปรับปรุงก่อสร้างท่อเหลี่ยม ฉะเชิงเทรา
0575 งานขุดลอกคลอง(27 คลอง) ฉะเชิงเทรา
0576 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคูมอญ-บางกระดาน ฉะเชิงเทรา
0577 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำสายท่าไข่-ปากตะคลองกม.14+200-18+100 ต.สนามจันทร์ ต.แสนภูดาษ ต.ลาดขวาง อ.บางโพธิ์ จ. ฉะเชิงเทรา
0578 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำสายบางขนาก-ท่าไข่ในเขตฝายส่งน้ำฯ ที่ 1 ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว ต.บางโรง ต.คลองเขื่อน ต.ก้อนแก้ว อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
0579 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำสายบางขนาก-ท่าไข่ในเขตฝายส่งน้ำฯ ที่ 2 ต.บางแก้ว ต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
0580 ก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วม (Flood wall) บริเวณสถานีสูบน้ำบางขนาก ฉะเชิงเทรา
0581 สถานีสูบน้ำบางขนาก 2 ฉะเชิงเทรา
0582 สถานีสูบน้ำท่าไข่ 2 ฉะเชิงเทรา
0583 ปรับปรุงคันคลองพระองค์ฯ (ฝั่งขวา) ฉะเชิงเทรา
1 2 3 4 5 . . .66 ถัดไปข้อมูลทั้งหมด 791 รายการ / 66 หน้า