สถิติจำนวนนักศึกษา

กรุณาเลือกภาคการศึกษา

Registration Office Chiang Mai University, Chiang Mai
239 Huay Kaew Road, Suthep, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand, Tel. 66-5394-3071, Fax. 66-5389-2212