รายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2556 - 2557
Thai English

ลงชื่อเข้าใช้

รหัสนักศึกษา


เลขประจำตัวประชาชน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดเอกสาร


ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 49

เลือกคณะ หรือ รหัสนักศึกษา, ชื่อ, นามสกุล


สำหรับบัณฑิตที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 49

  • หากต้องการรับปริญญาบัตรด้วยตนเอง ให้มาติดต่อขอรับหลังเสร็จสิ้นงานพระราชทานปริญญาบัตร (วันที่ 23 มกราคม 2558 - 27 กุมภาพันธ์ 2558) ที่ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล
  • กรณีขอรับแทน ให้นำสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของปริญญาบัตร ที่เซ็นรับรองสำเนา และมอบฉันทะ นำมายื่นขอรับปริญญาบัตรแทน
  • หากต้องการให้สำนักทะเบียนฯ จัดส่งปริญญาบัตร ให้ดำเนินการดังนี้
    • กรอกที่อยู่สำหรับจัดส่ง
    • พิมพ์เอกสารการชำระเงิน นำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ
      (ค่าจัดส่งปริญญาบัตร 100 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนธรรมดา)

รายชื่อผู้เข้ารับแยกตามสาขาวิชา

เลือกคณะ


Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/www/reg-diploma/index.php on line 345
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ปริญญา

ขึ้นด้านบน