รายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 50 ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559


ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดเอกสาร

 แผนผังการรายงานตัวขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร ครั้งที่ 50  กำหนดวันเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50  จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50 (แยกระดับการศึกษาและเพศ)  บัณฑิตใหม่ทุกท่าน กรอกภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและพิมพ์ใบสมัครสมาชิก สมาคมนักศึกษา มช.  กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันซ้อมฯ และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50 และกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 50 กรณีฉุกเฉิน ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 081-9520100, 085-8681814 Untitled Document