รายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต ครั้งที่ 51 ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 51 ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560

เปิดระบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต ครั้งที่ 51 เดือนพฤศจิกายน 2559
ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจักแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


Untitled Document