รายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 50 ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559

Thai English

ลงชื่อเข้าใช้ 

ติดต่อเรา

ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
โทร.053-94-3071 ต่อ 128-130
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดเอกสาร

 กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันซ้อมฯ และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50 และกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50 กรณีฉุกเฉิน ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 081-9520100, 085-8681814 Untitled Document

!#!!#!#!!#!#!!!#!#!#!#!#!#
ขณะนี้ยังไม่เปิดระบบให้รายงานตัวฯ อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เนื่องจากกระบวนการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายังไม่เสร็จสิ้น
บัณฑิตสามารถเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลการรายงานตัวได้ประมาณเดือนธันวาคม 2558