บันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
Undergraduate Student RecoRD (Semester 1/2016)
บันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2559

การชำระค่าลงทะเบียนเรียน
วันเวลาโพส: 2013-05-18 00:41:36
โดย: นักศึกษาใหม่| อ่านทั้งหมด 479 ครั้ง

ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องชำระในวันที่กำหนดให้ชำระค่าลงทะเบียนเรียน (17-21 มิถุนายน)...ต้องปริ๊นออกมาแล้วไปจ่ายที่ธนาคารใช่มั้ยคะ??งงมากเลย

คำตอบที่ # 1

ค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียในวันรายงานตัว คือ 1400 บาท นำเงินสดไปจ่ายที่รายงานตัว
แต่ค่าเทอมต้องรอให้ลงทะเบียนเสร็จก่อน เขาจะมีช่วงเวลาให้ปริ้น มชท.50 อันนี้เอาไปจ่ายที่ธนาคาร

วันเวลาโพส: 2013-05-18 06:49:34 โดย: ศิษย์เก่า มช

คำตอบที่ # 2

8,300 ใช่มั้ยคะ??

วันเวลาโพส: 2013-05-18 23:48:59 โดย: นักศึกษาใหม่

คำตอบที่ # 3

แล้วแต่คณะครับ น่าจะประมาณนั้น
ระกัน
ค่า
ค่าขนส่ง
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม
INTER
INTER
รวม
การรับเข้าศึกษา
วันรายงานตัว
(โดยประมาณ)
มหาวิทยาลัย
ห้องสมุด
กิจกรรม
กีฬา
สุขภาพ
อุบัติเหตุ
IT
(ขส.มช.)
พิเศษ
นศ.ต่างชาติ
แบบเหมาจ่าย
ต่างชาติ
ไทย
01
มนุษยศาสตร์
ภาคปกติ
1,400
720
1,000
500
300
300
100
100
400
400
2,000
7,220
01
มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
นานาชาติ(ต่างชาติ)
0
20,000
35,000
55,000
02
ศึกษาศาสตร์
ภาคปกติ
1,400
720
1,000
500
300
300
100
100
400
400
2,000
7,220
03
วิจิตรศิลป์
ภาคปกติ
1,400
720
1,000
500
300
300
100
100
400
400
3,000
8,220
03
วิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ
ภาคปกติ
0
28,000
28,000
03
วิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสื􀃉อศิลปะและการออกแบบสื􀃉อ
ภาคปกติ
0
30,000
30,000
04
สังคมศาสตร์
ภาคปกติ
1,400
720
1,000
500
300
300
100
100
400
400
2,000
7,220
04
สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
นานาชาติ(ไทย)
0
40,000
40,000
04
สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
นานาชาติ(ต่างชาติ)
0
20,000
40,000
60,000
05
วิทยาศาสตร์
ภาคปกติ
1,400
800
1,000
500
300
300
100
100
400
400
3,000
8,300
06
วิศวกรรมศาสตร์
ภาคปกติ
1,400
920
1,000
500
300
300
100
100
400
400
5,000
10,420
06
วิศวกรรมศาสตร์
ภาคพิเศษ
20,000
35,000
55,000
06
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื􀃉องกล
นานาชาติ(ไทย)
20,200
50,000
70,200
06
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื􀃉องกล
นานาชาติ(ต่างชาติ)
20,200
20,000
50,000
90,200
07
แพทยศาสตร์
ภาคปกติ
1,400
940
1,000
500
300
300
100
100
400
400
5,000
10,440
08
เกษตรศาสตร์
ภาคปกติ
1,400
800
1,000
500
300
300
100
100
400
400
3,000
8,300
09
ทันตแพทยศาสตร์
ภาคปกติ
1,400
960
1,000
500
300
300
100
100
400
400
5,000
10,460
10
เภสัชศาสตร์
ภาคปกติ
1,400
900
1000
500
300
300
100
100
400
400
5,000
10,400
11
เทคนิคการแพทย์
ภาคปกติ
1,400
900
1,000
500
300
300
100
100
400
400
3,000
8,400
12
พยาบาลศาสตร์
ภาคปกติ
1,400
880
1,000
500
300
300
100
100
400
400
3,000
8,380
12
พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
นานาชาติ(ไทย)
20,200
45,000
65,200
12
พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
นานาชาติ(ต่างชาติ)
20,200
20,000
45,000
85,200
13
อุตสาหกรรมเกษตร
ภาคปกติ
1,400
900
1,000
500
300
300
100
100
400
400
3,000
8,400
13
อุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
ภาคปกติ (เหมาจ่าย)
0
35,000
35,000
14
สัตวแพทยศาสตร์
ภาคปกติ
1,400
900
1,000
500
300
300
100
100
400
400
5,000
10,400
15
บริหารธุรกิจ
ภาคปกติ
1,400
720
1,000
500
300
300
100
100
400
400
2,000
7,220
15
บริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชี,หลักสูตรบริหารธุรกิจ
ภาคพิเศษ
0
28,000
28,000
16
เศรษฐศาสตร์
ภาคปกติ
1,400
780
1,000
500
300
300
100
100
400
400
2,000
7,280
16
เศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
ภาคพิเศษ
0
28,000
28,000
16
เศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ตรี-โท สองภาษา
ภาคปกติ
0
35,000
35,000
17
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ภาคปกติ
5,000
23,000
28,000
18
การสื􀃉อสารมวลชน
ภาคปกติ
1,000
18,000
19,000
19
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ภาคปกติ
1,400
720
1,000
500
300
300
100
100
400
400
2,000
7,220
19
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ
ภาคปกติ
0
12,000
12,000
19
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ
ภาคพิเศษ
0
28,000
28,000
20
นิติศาสตร์
ภาคปกติ
1,400
720
1,000
500
300
300
100
100
400
400
2,000
7,220
20
นิติศาสตร์
ภาคพิเศษ
0
22,000
22,000
21
วิทยาลัยศิลปะ สื􀃉อและเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชั􀃉น
ภาคปกติ
0
35,000
35,000
21
วิทยาลัยศิลปะ สื􀃉อฯ สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ฯ
ภาคปกติ
0
25,000
25,000
21
วิทยาลัยศิลปะ สื􀃉อฯ สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ฯ
ภาคพิเศษ
0
30,000
30,000
21
วิทยาลัยศิลปะ สื􀃉อฯ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
นานาชาติ(ไทย)
0
40,000
40,000
21
วิทยาลัยศิลปะ สื􀃉อฯ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
นานาชาติ(ต่างชาติ)
0
20,000
40,000
60,000
ประมาณการค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั􀃊นปีที􀃉 1 ปีการศึกษา 2556 (เฉพาะภาคการศึกษาที􀃉 1) จำแนกตามคณะ / ประเภทการรับเข้าศึกษา

วันเวลาโพส: 2013-05-19 10:01:55 โดย: งงงวย

คำตอบที่ # 4

กำ ไหง๋ ออกมางี้
คณะไรก้อดูบรรทัดล่างสุดนะ เป็นยอดเงินรวม


วันเวลาโพส: 2013-05-19 10:04:23 โดย: งงงวย


กระทู้คำถาม เกี่ยวกับการป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา
คำตอบ
ตอบโดย
รหัสยืนยัน
Identity Code
ป้อนยืนยัน